Betonowe rury ciśnieniowe są wyjątkowo trwałe ze względu na ich wytrzymałość i odporność na korozję. Betonowe rury ciśnieniowe są wysoce odpornymi konstrukcjami i dlatego mogą być stosowane zgodnie z przepisami montażowymi dla rur żelbetowych. Zastosowanie wstępnie sprężonych rur betonowych ze stalowym cylindrem (PCCP - prestressed concrete cylinder pipes) przyczynia się do wzrostu regionalnej wartości poprzez zastosowanie lokalnych materiałów i tworzenie miejsc pracy w sektorze produkcyjnym.

 • Rurociągi wody pitnej
 • Sieci dystrybucji wody pitnej
 • Główne kolektory kanalizacyjne
 • Ciśnieniowe rurociągi kanalizacyjne
 • Kanały w zaporach wodnych
 • Rurociągi w stacjach uzdatniania wody
 • Infrastruktura oczyszczalni ścieków
 • Rurociągi przemysłowe
 • Rurociągi wody chłodzącej
 • Obwody chłodzenia dla elektrowni
 • Infrastruktura podwodna
 • Linie transportowe w tunelach

Koncept produkcyjny PCCP

System produkcji betonowych rur ciśnieniowych ze wstępnie sprężony cylindrem stalowym można wykorzystać do produkcji rur typu LCP (stalowy cylinder pokryty warstwą ochronną z betonu), a także rur typu ECP (stalowy cylinder obustronnie obłożony warstwą ochronną z betonu).

Rury ciśnieniowe w średnicach do DN1500 produkowane są z reguły w technologii LCP, podczas gdy większe średnice wytwarzane są z obustronną warstwą ochroną w technologii ECP.

Technologia produkcji rur PCCP obejmuje m. in. następujące komponenty:

 • Wyposażenie do montażu stalowych pierścieni końcowych
 • Automatyczna spiralna spawarka do produkcji cylindrów stalowych
 • Systemy do spawania pierścieni końcowych i do testowania hydrostatycznego stalowych cylindrów
 • Maszyny i formy do betonowania cylindrów stalowych
 • Wyposażenie do naprężania i nakładania drutu
 • Wyposażenie do nakładania powłoki

Produkcja PCCP - charakterystyka

Produkcja PCCP wymaga szerokiego know-how i dojrzałej technologii produkcji dla całego procesu, szczególnie w dwóch głównych obszarach - obróbki stali i technologii betonu.

W zależności od wymaganego ciśnienia roboczego oraz średnicy rury mogą być produkowane w technologii LCP lub ECP. Zarówno grubość ścianki stalowych cylindrów, jak i jakość drutu stalowego (grubość i skok drutu, liczba zwojów) muszą być dostosowane do konkretnej specyfikacji projektu. Betonowe rury ciśnieniowe idealnie łączą wytrzymałość betonu i stali.

Produkcja cylindrów stalowych przeznaczona jest do obróbki blachy stalowej o grubości od 1,5 do 6,5 mm.

Planowanie jest ważne, ale wykonanie jest kluczowe! Wyposażenie i procesy muszą działać zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i szczegółowymi specyfikacjami projektowymi dla konkretnej rury.

SCHLÜSSELBAUER jest czołowym dostawcą urządzeń i technologii do produkcji rur ciśnieniowych zgodnych z normami AWWA C301 i 304 (USA) oraz EN642 (Europa) dla rur typu LCP i ECP. SCHLUESSELBAUER oferuje szeroki zakres usług od koncepcji po odbiór i obsługę systemu:

 • Planowanie zakładów produkcyjnych rur PCCP
 • Opracowanie produktu końcowego
 • Uruchomienie zakładu produkcyjnego
 • Szkolenie personelu
 • Koordynacja zamówień
 • Zdefiniowanie procesu produkcyjnego
 • Marketing
 • Dokumentacja systemu produkcyjnego PCCP

Automatyzacja systemu produkcyjnego PCCP

 • Komory dojrzewania
 • Wyposażenie do transportu komponentów i wyrobów oraz inna automatyzacja dopasowania do wymagań produktywności