Szczelna. Pewna. Wytrzymała.

Wykonana z jednego odlewu i dzięki temu o jednorodnej i zwartej strukturze betonu – taki jest teraz standard nowoczesnych podstaw studni.

Do tego trzeba dodać jeszcze spełnienie indywidualnych wymagań klientów i projektantów, ekonomiczną produkcję oraz pewność terminowej dostawy. PERFECT wytycza nowe trendy jakościowe w kanalizacji deszczowej i ściekowej.

 • Monolityczna podstawa studni ma jednakową strukturę w całej swojej objętości: ściana, kineta i spocznik. Przede wszystkim jednak zapewnia szczelne połączenia z rurami
 • Precyzyjne wykonanie kinety i przyłączy z rurami.
 • Dla wielu typów rur stosowane są zintegrowane uszczelki pewnie osadzane w betonie w procesie produkcji.
 • Ewentualne dodatkowe przyłącza mogą być wykonane później bez uszkodzenia prefabrykatu.

Indywidualne zalety wyrobu. Prezkonywujące. Niezmienne.

 • Jednakowa, zwarta i wysoka jakość betonu
 • Idealne właściwości hydrauliczne dzięki możliwości bezstopniowego nachylenia rynien kinety i rozstawu przyłączy
 • Szczelność połączeń z wszystkimi rodzajami i średnicami rur
 • Bezfugowe, nieporowate powierzchnie w kinecie
 • Niska głębokość wnikania wody na wszystkich powierzchniach
 • Łatwa regulacja wysokości studni dzięki możliwość dopasowania wysokości wyrobu
 • Precyzyjne wykonanie połączenia z kręgami zapewnia szczelność i zapobiega spiętrzeniu naprężeń ściskających.
 • Oszczędność surowców i łatwo utylizowane
 • Wysoka nośność przy obciążeniach statycznych i dynamicznych

Największe różnice w stosunku do studni plastikowych:

 • Nieograniczone możliwości wykonania indywidualnej geometrii kinety
 • Szybkość i pewność montażu łącznie z zasypaniem i zagęszczeniem wykopu
 • Ekonomiczne komponenty i długowieczność sieci kanalizacyjnych
 • Odporność na wypór nawet przy wahaniach poziomu wód gruntowych
 • Obliczenia statyczne dla studni betonowej mogą zostać wykonane w prosty i sprawdzony sposób. Cała konstrukcja przejmuje obciążenia wyznaczone dla danego projektu. Nie ma konieczności stosowania dodatkowo betonu transportowego.