Ochrona danych

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie usługami oferowanymi przez Schlüsselbauer Technology GmbH & Co KG. Dbamy o jak najwyższe bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych. Twoje dane przetwarzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Jeśli korzystamy z usługodawców do przeprowadzania i przetwarzania procesów, mają zastosowanie w stosunku do nich te same surowe przepisy dotyczące zgodności z przepisami o ochronie danych.

Gromadzimy i przetwarzamy (w szczególności przechowujemy) tylko te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług i ich przetwarzania.

Nawiązanie kontaktu
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, zachowamy Twoje dane w formie elektronicznej w celu przetworzenia Twojego zapytania i ewentualnych pytań następczych.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet jest obecnie w dużej mierze niezabezpieczona. Nie można wykluczyć, że przesłane dane mogą zostać zauważone przez osoby nieupoważnione, a nawet zostać sfałszowane. W przypadku poufnych wiadomości zalecamy korzystanie z usług pocztowych.

Używamy filtrów przeciw niechcianej reklamie („filtr antyspamowy”), które w rzadkich przypadkach również automatycznie klasyfikują i usuwają zwykłe wiadomości e-mail jako niechciane reklamy. Wiadomości e-mail zawierające szkodliwe programy (takie jak wirusy, trojany) są automatycznie przez nas usuwane.

Korzystanie ze strony internetowej
Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe zapisują adres IP twojego dostawcy usług internetowych; stronę internetową, z której nastąpiło przekierowanie; podstrony, które zostały odwiedzin w naszym serwisie oraz datę i czas trwania wizyty. Informacje te są niezbędne do technicznej obsługi strony internetowej oraz bezpiecznego działania serwera. Nie ma miejsca spersonalizowana ocena tych danych.

Jeśli wyślesz nam dane za pomocą formularza kontaktowego, dane te zostaną zapisane na naszych serwerach w trakcie tworzenia kopii zapasowej danych. Będziemy wykorzystywać Twoje dane tylko do przetwarzania Twojego zapytania. Twoje dane będą ściśle poufne. Nie będą przekazywane stronom trzecim.

Dane osobowe to dane osobowe użytkownika. Obejmują one twoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Nie musisz ujawniać żadnych danych osobowych, aby odwiedzić naszą stronę internetową.

W niektórych przypadkach (patrz formularz zapytania) potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu, a także dalszych informacji, aby móc zaoferować Ci pożądaną usługę.

To samo dotyczy sytuacji, gdy dostarczymy Ci materiały informacyjne na żądanie lub gdy odpowiemy na twoje pytania. Ponadto zapisujemy tylko te dane, które zostały nam automatycznie lub dobrowolnie przesłane. Jeśli korzystasz z jednej z naszych usług, zwykle zbieramy tylko te dane, które są niezbędne, aby móc zaoferować Ci naszą usługę. Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje, ale jest to dobrowolne. Ilekroć przetwarzamy dane osobowe, robimy to, aby móc zaoferować Ci nasze usługi lub realizować nasze cele handlowe.

Automatycznie przechowywane dane nieosobowe

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, przechowujemy pewne informacje ze względów administracyjnych i technicznych. Są to: typ i wersja używanej przeglądarki, data i godzina dostępu oraz adres IP.

Dane te są anonimowe i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych lub w celu ulepszenia naszych usług internetowych.

Te anonimowe dane są przechowywane w bezpiecznych systemach - niezależnie od danych osobowych - i nie mogą być przypisane do żadnej konkretnej osoby. Oznacza to, że Twoje dane osobowe są przez cały czas chronione.

Google Maps
Ta strona korzysta z Google Maps API, usługi map Google Inc. („Google”), do wyświetlania interaktywnej mapy i tworzenia wskazówek. Google Maps jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystając z Google Maps, informacje o tym, jak korzystasz z tej witryny (w tym twój adres IP), mogą być przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google może przekazywać informacje uzyskane za pośrednictwem Map Google stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google.

W żadnym wypadku Google nie połączy twojego adresu IP z innymi danymi Google. Niemniej jednak technicznie możliwe jest, że Google może zidentyfikować poszczególnych użytkowników na podstawie otrzymanych danych. Możliwe, że dane osobowe i profile osobowości użytkowników strony Google mogą być przetwarzane w innych celach, na które nie mamy wpływu i nie możemy mieć żadnego wpływu. Możesz dezaktywować usługę Google Maps, a tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google, dezaktywując JavaScript w przeglądarce. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku nie można korzystać z widoku mapy na naszej stronie internetowej.

Polityka prywatności Google i dodatkowe warunki korzystania z Map Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

Bezpieczeństwo
Podjęliśmy techniczne i administracyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i usługodawcy pracujący dla nas są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Prawa podmiotów
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie, jeśli chcesz dowiedzieć się, które dane osobowe przechowujemy na Twój temat lub jeśli chcesz je poprawić lub usunąć. Ponadto masz prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

W takich przypadkach skontaktuj się z nami.

Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności, jeśli okaże się to konieczne ze względu na nowe technologie. Upewnij się, że zawsze odnosisz się do najnowszej wersji. Jeśli w niniejszej polityce prywatności zostaną wprowadzone poważne zmiany, ogłosimy je na naszej stronie internetowej.