Perfect Konfigurator - aplikacja do planowania studni

Planowanie projektu

Planowanie budowy

Techniczne planowanie elementu

  • Podanie danych dostawy dla elementu
  • Wprowadzenie poszczególnych parametrów podstawy studni (położenie i nachylenie przyłączy rurowych, kąt i spadek kanału, rodzaj stopni złazowych, redukcja grubości ścianki itp.)
  • Symultaniczna wizualizacja jako widok z góry lub plan
  • Optyczna kontrola planowania
  • Automatyczny zapis danych

Wsparcie

  • Producent może zostać w każdej chwili poinformowany o procesie planowania
  • Dodatkowy zapis w formacie PDF
  • Każde procesowanie zapisywane jako nowa wersja elementu

>> Login

>> Rejestracja