Dzięki PERFECT FORMING TECHNOLOGY robisz różnicę w produkcji różnych infrastrukturalnych produktów betonowych. Łatwość obsługi i różnorodność kształtów bez ograniczeń zapewniają decydującą przewagę nad konkurencją.

Dzięki zastosowaniu SCC (betonu samozagęszczalnego) można osiągnąć jakość komponentów, która wyraźnie odróżnia się od produktów wytwarzanych w sposób konwencjonalny. Wymieńmy tutaj zalety nowej technologii produkcji:

System produkcyjny, który sprawia, że wszystko jest możliwe.
Czy to okrągłe, prostoką tne czy owalne. Wykonanie na miarę.

Nasza technologia formowania zapewnia szybką, bezpieczną i precyzyjną produkcję prefabrykatów betonowych. W ten sposób dla każdego zadania powstaje odpowiednie rozwiązanie.

Dla każdego WYZWANIA odpowiednie rozwiązanie

PERFECT FORMING TECHNOLOGY i jej poziomy automatyzacji.

Wariant stacjonarny

Pojedyncza forma pozostaje na swoim miejscu, wszystkie materiały są do niej dostarczane. Dojrzały produkt jest rozformowany w tej samej pozycji. O kolejności poszczególnych czynności decyduje pracownik.

Produkcja w jednym cyklu

Formy zmieniają swoją pozycję zgodnie z cyklem technologicznym. Kolejne czynności są ściśle zdefiniowane i wymuszane technologicznie.

Produkcja w jednym cyklu z automatyczną obsługą form

Od rozformowania aż do ponownego napełnienia formy podążają według ustalonego schematu. System kontroluje obszar dojrzewania, magazynowania, a także steruje transportem.

W pełni zautomatyzowany proces produkcji

Wariant o najwyższym stopniu automatyzacji przewidziany jest dla produktów standardowych. Personel pełni jedynie funkcje kontrolne.

Połączenie częściowej i pełnej automatyzacji

Połączenie produkcji seryjnej i wyrobów specjalnych w jednym cyklu: zgodnie z codziennym programem produkcji pracownicy są tu angażowani do monitorowania, a także do wykonywania pojedynczych etapów wykonawczych.

Sterowanie procesem produkcyjnym wykracza daleko poza prostą obsługę maszyn. Celem jest sensowne, skuteczne i pozytywne ekonomicznie zaplanowanie wydajności. Nasza indywidualność w projektowaniu instalacji pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla każdego wymagania.

PERFECT Forming Technology


PERFECT Base - Produkcja
PERFECT PIPE - Produkcja